ADEKO

ADEKO - rodinné domy na klíč, projekty: http://adeko.cz/


Osazení typového domu na parcelu

Pořízením typového projektu rodinného domu vše teprve začíná. Typový dům je třeba osadit konkrétně na vaši parcelu a je třeba k němu vyprojektovat napojení na technickou a dopravní infrastrukturu (přípojky, sjezd, případně domovní čistírna odpadních vod, vsakovací drén a další. Tyto části projektu jsou vždy závislé na konkrétních podmínkách, proto se musí vždy řešit nidividuálně. Můžete si je objednat u nás, nebo je řešit s projektantem v místě stavby.

 

Co se řeší v projektu osazení domu na parcelu?


Zejména tyto náležitosti:

 • přesná poloha domu vzhledem k vytýčovacímu bodu, k hranicím parcely a k sousedním stavbám
 • výškové osazení domu do terénu
 • odstupy od hranic parcel
 • odstupy od sousedních budov
 • požárně nebezpečný prostor a jeho možné zasahování k sousedním nemovitostem
 • vymezení zpevněných ploch
 • napojení domu na technickou a dopravní infrastrukturu
 • a jiné

Podklady nutné pro vypracování těchto částí projektů:

 • údaje z územního plánu - regulační podmínky
 • zaměření pozemku - výškopis i polohopis
 • vyjádření správců sítí*, které jsou na pozemku nebo v okolí pozemku se zákresem sítí do mapy a stanovením ochranných pásem
  • elektrické vedení (nadzemní i podzemní)
  • vodovody
  • kanalizace
  • plynovody
  • sdělovací kabely (O2 i jiné společnosti)
  • veřejné osvětlení
  • meliorační vedení
  • vojenská správa
 • vyjádření správců sítí o způsobu a podmínkách napojení na jejich sítě
 • inženýrsko geologický průzkum podloží
 • pokud se budou dešťové vody zasakovat na vlastním pozemku, pak  hydrogeologický průzkum
 • výsledek měření radonu
 • polohu domů na sousedních pozemcích - zvláště rozestavěných
 • způsob likvidace dešťových vod

*Přesný seznam zaregistrovaných správců sítí ve vaší lokalitě vám sdělí příslušný stavební úřad.

 

Cena projektu osazení domu na parcelu je 9 900 Kč vč. DPH za předpokladu dodání všech potřebných podkladů. Termín je 30 dnů od dodání posledního dokladu.

Máte dotaz? Zeptejte se!Adeko projekt s.r.o., Ul. 28. října 168, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory (ukázat na mapě)
tel./fax: 596 781 470, mobil: 774 315 129
e-mail: adeko(zavináč)adeko.cz, Kontaktní formulář, Tisk
stránky od www.diarek.cz